Herontwerptool

Nieuws brief juli 2014

Inleiding

Nieuwsbrief van de Herontwerptool.


De herontwerptool is vanaf 2014-2015 standaard voor alle opleidingen.

Opleidingen zijn volop gestart met de invulling van de Tool. Doormiddel van dit schrijven een update over de stand van zaken.

Herontwerptool
Overzicht herontwerptool 4 juli 2014

Uitdraai van de de input Herontwerptool dd. 4-07-2014 (Link)

Overzicht opleidingen gestart in 2014

Overzicht van de opleidingen 2014 met correcte omschrijving (link)

Verbeter punten

  • Veel opleidingen hebben eigen benamingen. Graag deze corrigeren naar juiste omschrijving. (Dit voorkomt verwarring)
  • Niet alle opleidingen staan in de herontwerptool. (Er zijn 177 crebo's voor 2014)
  • meerdere opleidingen zijn (nog) niet definitief en/of gepubliceerd
  • Opleidingen vullen alleen het eerste jaar ipv volledige opleiding
  • De vijf hoofd elementen worden niet gebruikt; Twixx, LWP, Coach, BPV en examen

Voorbeelden van publicaties

Tips

De herontwerptool heeft ook een export functie naar een excel bestand. Hierdoor krijg je direct een overzicht van het onderwijsprogramma in excel. Dit bestand geeft een macro overzicht van het onderwijsprogramma.

Macro Planning/rooster


Voorbeeld van een excel uitdraai

Waarom de Herontwerptool voor de gehele opleiding?

In de wet staat;

Het onderwijsprogrammering is vastgelegd in een onderwijs- en examenreglement.

(In het onderwijs- en examenreglement staat beschreven hoe de verschillende onderdelen van de onderwijsprogrammering worden aangeboden.

De programmering bestaat uit begeleide onderwijsuren, beroepspraktijkvorming en de activiteiten die zonder begeleiding plaatsvinden.)

Landstede noemt dit;


  • LWP
  • TWIXX
  • Coach
  • BPV
  • Examinering


De programmering van de uren is vastgelegd in een onderwijsprogramma voor de gehele opleiding. Dit wordt per jaar uitgewerkt in bijvoorbeeld een rooster, studieplan en/of jaarplanning.


Indien er afwijking is?

Het is van groot belang de afwijking, de argumentatie onder de afwijking en het

besluitvormingsproces zorgvuldig te documenteren en vooraf kenbaar te maken.

Het bestuur van de mbo-school moet de kwaliteit kunnen waarborgen. Het college van bestuur moet kunnen aantonen dat de kwaliteit op orde is en moet zich hierover verantwoorden in het jaarverslag. Er moet een goed onderwijsprogramma liggen waarin wordt aangegeven wat men kwalitatief gezien met het onderwijs wil. Dat moet het college van bestuur dan voorleggen aan de studentenraad, die moet instemmen met het voorgestelde onderwijsprogramma. Dat is een waarborg om studenten mee te laten denken over de kwaliteit van onderwijs.

Denk in kwaliteit

De minister is duidelijk: onderwijstijd moet geen doel op zich zijn, maar een middel om een doel te bereiken. Het gaat om goed onderwijs, effectieve en efficiƫnte leerroutes, goede resultaten en tevredenheid van de belanghebbenden, dus de studenten en hun ouders en het bedrijfsleven.

Het is aan de school om een volwaardig, evenwichtig en uitdagend onderwijsprogramma aan te bieden met voldoende uren, een goede mix van werkvormen en adequate begeleiding.

Contact

Heb je een vraag, opmerking en/of een suggestie, laat het dan weten en je krijgt z.s.m. een antwoord.